Ilmalämpöpumpun asennus

Onnistunut ilmalämpöpumpun asennus ja laitteen sijoittelu vaikuttavat ilmalämpöpumpun tehokkaaseen toimintaan. Asennus tulee aina jättää ammattilaisten tehtäväksi, sillä se vaatii erikoisosaamista. Siihen liittyviä sähkötöitä saa tehdä vain Turvatekniikan keskuksen rekisteröimät sähköurakoitsijat. Ilmalämpöpumpun asennus pitää sisällään yksiköiden sijoittelun, kondenssivaaran välttämisen ja laitteen käyttöönoton.

Ilmalämpöpumppu viilennyslaitteeksi kerrostalohuoneistoon

Viime vuosina ilmalämpöpumppujen käyttö kerrostalohuoneistojen viilennyslaitteena on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Tämä ei ole mikään ihme, koska ilmalämpöpumppu soveltuu tähän tarkoitukseen erinomaisesti ja asukkaat ovat halukkaita panostamaan omaan asumismukavuuteensa. Kesäkuukausina huoneistojen sisälämpötilat saattavat ylittää jopa +30 astetta ja ilman asianmukaista viilennysjärjestelmää ei todellakaan voida puhua asumismukavuudesta, vaan jopa terveysriskistä etenkin vanhemman väestön osalta. 

Oikein mitoitettu ja laadukkaasti asennettu ilmalämpöpumppu ei aiheuta haittaa naapureille ja lisää asukkaan asumismukavuutta merkittävästi. Hankintaturvaliikkeistä saat lisätietoa oikeasta laitevalinnasta, mitoituksesta ja asennusvaatimuksista. 

Huomioi seuraavat asiat:

  • Taloyhtiöltä tarvitaan lupa laitteen asentamiseen ja laitteen saa asentaa vain luvat omaava asennusliike.
  • Laitteen hankkimisesta ja asentamisesta on hyvä tehdä kirjallinen sopimus asunto-osakeyhtiön ja osakkeenomistajan välille.
  • Sopimuksessa on hyvä sopia vastuut ja säännöt laitteen asentamisesta, käytöstä, kunnossapidosta. (Saat meiltä mallin).
  • Ulkoyksikkö asennetaan tärinävaimennetulle parvekeasennusjalustalle parvekkeelle parvekekaiteen alapuolelle siten, että ulkoyksikkö ei ole näkyvillä.
  • Kondenssivedet johdetaan huoneiston sisäpuoliseen viemäröintiin tai parvekkeen vedenpoistoputkeen.
  • Naapureille ei saa syntyä äänihaittaa. Ulkoyksikkö saa tuottaa ääntä enintään 45 dB (YM-määräysten C1 mukaisesti). *)

*) Rakennusta palvelevien tai rakennuksen LVIS-laitteiden aiheuttama keskiäänitaso LA.eg.T  saa olla enintään 45 dB tai läheisen rakennuksen ikkunan ulkopuolella, parvekkeella, pihamaalla, tai muussa vastaavassa paikassa asuinalueella ja muilla melulle herkillä alueilla.

Sijoitus vaikuttaa energiahyötyyn

Sijoittelulla on suuri merkitys ilmalämpöpumpun tuottamaan hyötyyn. Sisäyksikkö tulisi sijoittaa paikkaan, josta puhallusilma pystyy liikkumaan mahdollisimman esteettä. Monissa taloissa sisäyksikön luonnollisin sijoituspaikka löytyy eteisaulasta, tuulikaapista.

Sisäyksiköstä ilmavirran tulisi lähteä kiertämään mahdollisimman laajalle alueelle ja moneen huoneeseen. Keittiöön laitetta ei kannata kuitenkaan asentaa, sillä rasvaisessa ympäristössä suodattimet tukkeutuvat nopeasti ja laitteen teho jää vähäiseksi. Paikkaa pohdittaessa kannattaa huomioida myös mahdollinen takka tai uuni. Ilmalämpöpumpun ilmavirta pystyy levittämään takan lämmön tehokkaasti koko asuintilaan, jolloin lämmityskustannuksiin saadaan lisää säästöjä.

Ulkoyksikkö pyritään yleensä asentamaan mahdollisimman lähelle sisäyksikköä. Sen sijaintia suunniteltaessa kannattaa välttää makuuhuoneen seinää. Vaikka nykyaikaiset ilmalämpöpumput ovat hiljaisia, kuuluu niistä kuitenkin pientä hurinaa, joka saattaa häiritä herkkäunisia.

Ilmansuunnalla ei ole suurta merkitystä ulkoyksikön sijaintiin. Talvisaikaan sekä etelän että pohjoisen puolen reunustoilla lämpötila on sama, tosin kesäaikaan olisi hyvä, mikäli ilmalämpöpumppu sijaitsisi varjossa.

Jätä ilmalämpöpumpun asennus ammattilaisille

Ammattilaisten tekemä asennus pitää sisällään yksiköiden sijoittelun, kondenssivaaran välttämisen ja laitteen käyttöönoton. Vain oikein sijoitettu ja asennettu ilmalämpöpumppu auttaa saavuttamaan 30–40 prosentin säästön vuosittaiseen sähkönkulutukseen.

Hankintaturvaliikkeen tekemä perusasennus pitää sisältää

-       enintään 5 metrin putkivedon

-       seinäläpiviennin suoraan sisäyksikön putkiyhteyden kohdalta ulos

-       ulkoyksikön sijoituksen 40 cm:n korkeuteen seinäkiinnitystelineen päälle

-       ulkopuolisten putkien koteloinnin valkoisella muovikourulla

-       kondenssiveden ohjauksen kaatona ulos kylmäaineputkien reittiä pitkin

-       asiakkaan järjestämän sähkönsyötön.

Ammattilaisen tekemän asennuksen erottaa huolellisesta työstä. Usein asuntojen ulkopuolella näkyy epäsiistejä ilmalämpöpumppujen ulkoyksiköitä, jotka suorastaan keräävät huomiota ohikulkijoilta. Teknisten asennustöiden lisäksi ammattilaiset osaavat sijoittaa ilmalämpöpumpun siten, että se sulautuu mahdollisimman hyvin rakennuksen seinään.

Kaikki Hankintaturvaliikkeet ovat Turvatekniikan keskuksen hyväksymiä kylmäasennusliikkeitä, joissa työskentelee vain sertifioituja, rautaisia ammattilaisia. Ota meihin yhteyttä ja hoidamme mielellämme ilmalämpöpumppusi asennuksen!

Asennus

1. Ilmalämpöpumpun sisäyksikön asennuslevy asennetaan paikalleen.

Ilmalämpöpumpun sisäyksikön asennuslevy asennetaan paikalleen

2. Läpivienti seinään ilmalämpöpumpun putkia varten.

Läpivienti seinään ilmalämpöpumpun putkia varten

3. Sisäyksikön asennus.

Sisäyksikön asennus

4. Sisäyksikön puoleiset laippaliitokset tehdään ja samalla kondenssivesiyhde
liitetään poistoputkeen.

Sisäyksikön puoleiset laippaliitokset tehdään ja samalla kondenssivesiyhde liitetään poistoputkeen

5. Kylmäaineputket sijoitetaan kotelon sisälle.

Kylmäaineputket sijoitetaan kotelon sisälle

6. Asennuspaikan suunnittelu.

Asennuspaikan suunnittelu.

7. Seinäasennusteline on asennettu.

Seinäasennusteline on asennettu

8. Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö asennetaan paikoilleen.

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö asennetaan paikoilleen

9. Laitteisto tyhjiöidään perusteellisesti ennen kuin kylmäaine ohjataan putkistoon.

Laitteisto tyhjiöidään perusteellisesti ennen kuin kylmäaine ohjataan putkistoon

10. Sähköasennuksen viimeistely.

Sähköasennuksen viimeistely

11. Ilmalämpöpumpun sähköistys.

Ilmalämpöpumpun sähköistys

12. Ilmalämpöpumppu ja sen ympäristö puhdistetaan.

Ilmalämpöpumppu ja sen ympäristö puhdistetaan

13. Ilmalämpöpumpun käytön opastus.

Ilmalämpöpumpun käytön opastus

14. Laitteisto on valmis huolettomille käyttövuosille!

Laitteisto on valmis huolettomille käyttövuosille!