Mitsubishi Electric ilma-vesilämpöpumppu

Mitsubishi Electric Energiansäästäjä ilmavesilämpöpumppu

Energiansäästäjä on nykyistä lämmitysjärjestelmää hyödyntävä ilma-vesilämpöpumppu, jonka avulla lämmityskuluista voidaan säästää jopa puolet.

Energiansäästäjä – Ilma-vesilämpöpumppu nykyisen lämmönlähteen rinnalle

Mitsubishi Electric energiansäästäjä on ilma-vesilämpöpumppu, joka asennetaan nykyisen lämmönlähteen rinnnalle. Tyypillisesti energiansäästäjä asennetaan öljylämmitysjärjestelmän rinnalle, mutta muutkin lämmönlähteet kuten pelletti tai sähkö käyvät yhtä hyvin.

jopa 1%
säästöä lämmityskuluissa

Energiansäästäjän toimintaperiaate

Energiansäästäjä on ilma-vesilämpöpumppu, joka ottaa ulkoilmasta talteen energiaa, ja siirtää sen vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmän kautta pattereille tai lattialämmitykseen.

Energiansäästäjään kuuluu seuraavat komponentit:

  • Mitsubishi Electric ilma-vesilämpöpumpun ulkoyksikkö (esim. PUHZ-SW75YAA-SC). Ottaa ulkoilmasta talteen lämpöenergian, ja siirtää sen levylämmönvaihtimelle kulkevalle kylmäaineeseen.
  • (Kylmäaine-vesi-) Levylämmönvaihdin siirtää kylmäaineeseen sidotun lämpöenergian lämmönjakopiirin vesikiertoon (patteri- tai lattialämmitys).
  • Mitsubishi Electric Energiansäästäjä -ohjausyksikkö (esim. PAC-IF061B-E). Ohjaa ilma-vesilämpöpumpun ulkoyksikköä. Ohjausyksiköllä voidaan myös ohjata muita järjestelmiä)
  • Virtausvahti. Turvalaite, joka huolehtii järjestelmän toiminnasta.
  • Lianerotin puhdistaa vesikierrosta sinne kuulumattomia epäpuhtauksia, huolehtien lämmitysjärjestelmän komponenttien kestävyydestä.

Lisää tuotteita

Valikko
Valikko